మెఘా సాగునీటి సామ్రాజ్యాధిపత్యం

ఆంధ్రప్రదేశ్ సాగునీటి శాఖలో ‘మెఘా’ రాజ్యం నడుస్తోందా ? అంటే యస్ అంటున్నాయి అధికార వర్గాలు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం, జగన్ ప్రభుత్వం అనే తేడా లేకుండా ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినా మెఘా రాజ్యానికి తిరుగులేదు. ఒక్క సాగునీటి శాఖలోనే మెఘా…

రెండు రాష్ట్రాలు-మెఘానుబంధాలు

పరస్పర వైరుధ్యమైన రెండు అంశాల గురించి ప్రస్తుతం ప్రజలు బహిరంగంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ రెండు అంశాలూ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినవి కావడం, రెండింటికీ కామన్ అంశం మెఘా సంస్థే కావడం ఇక్కడ ప్రస్తావనార్హం. ఒకనాడు ఇదే వైఎస్ జగన్.. పట్టిసీమ…