ఐఫోన్ బుకింగ్ ఇలా.. - iphone 11 model phones booking starts and available in stores from 27th- Tolivelugu

ఐఫోన్ బుకింగ్ ఇలా..

అమెరికాకు చెందిన ఆపిల్ సంస్థ కొత్తగా ఆవిష్కరించిన ఐఫోన్ 11, ఐఫోన్ 11 ప్రో, ఐఫోన్ 11 ప్రో మాక్స్‌లకు బుకింగులు ప్రారంభమయ్యాయి. దేశవ్యాప్తంగా 3500 విక్రయశాలలలో 27 నుంచి అమ్మకాలు జరుగుతాయి.

iphone 11 model phones booking starts and available in stores from 27th, ఐఫోన్ బుకింగ్ ఇలా..

బుకింగ్ చేసుకున్న వారికి ఆ రోజు నుంచి ఫోన్లు డెలివరీ చేయడం జరుగుతుంది. ఐఫోన్‌లను 6 వాయిదాల్లో వడ్డీ లేకుండా హెచ్.డి.ఎఫ్.సి. కార్డులపై కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు. ఆరు వేల నుంచి ఏడు వేల దాకా నగదు వెనక్కి లభించే అవకాశం ఉందని విక్రయ సంస్థలు చెబుతున్నాయి.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp