రామేశ్వర్ రావు నీ దుర్మార్గాలు ఇక చాలు..! - journalist vital slams myhome rameshwar rao over illegal arrests on journalists- Tolivelugu