నేను ప్రశ్నిస్తే నన్ను చంపుతవా..? -kcr and batch try to kill me and life threat to journalist vital - Tolivelugu