మీడియా కు దొరక్కుండా పారిపోయిన మంత్రి నిరంజన్..! - Minister niranjan reddy escapes from media - Tolivelugu