యిజే సాయో.. గిదిన్నావా..? - netizens trolls ycp mp vijayasai over comments on ravi prakash- Tolivelugu