సైరా సినిమాకు గవర్నర్ - Tolivelugu

సైరా సినిమాకు గవర్నర్

సైరా నర్సింహారెడ్డి సినిమా చూశారు గవర్నర్ తమిళిసై. చిరంజీవి ఆహ్వనం మేరకు కుటుంబ సమేతంగా సినిమా చూశారు గవర్నర్. సినిమా చాలా బాగుందని, చిరంజీవి సహా మొత్తం చిత్ర బృందాన్ని అభినందించారు గవర్నర్.

syee ra special show for telangana governer thamilisai, సైరా సినిమాకు గవర్నర్ syee ra special show for telangana governer thamilisai, సైరా సినిమాకు గవర్నర్

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp