పిట్టల్ని కాల్చినట్టు కాల్చేస్తున్నారు..

టెక్సాస్ : అమెరికాలో లా అండ్‌ ఆర్డర్ అంత గొప్పగా లేదు. తుపాకుల మోత మోగుతోంది. నెలరోజుల్లో 35 మంది వరకు దుండగులు జరిపిన కాల్పుల్లో మరణించారు. టెక్సాస్‌లో వన్ మంత్ గ్యాప్‌లో మరోసారి కాల్పులు జరిగాయి. తాజాగా ఒడెస్సా ప్రాంతంలో…