అంబానీ ఇంటికి పోదామా!

ముంబై : గణేశ్ పండక్కి మన ఇల్లూ వాకిలిని ఎంతో అందంగా అలంకరించుకుంటాం.  అంబానీ కుటుంబం కూడా అంతే! తన రేంజ్‌లో ఇంద్రభవనాన్ని మరింత గొప్పగా డెకరేట్ చేసుకున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ డెకరేషన్ ఇప్పుడు పెద్ద ట్రెండై కూర్చుంది. ముకేశ్‌…