చంద్రబాబుకు మంచి పేరు వస్తుందనే రాజధాని తరలింపు - Tolivelugu